SØK BARNEHAGEPLASS!

Søk plass i Haldens beste barnehager Ønsker du å gi et godt barnehagetilbud til ditt barn så har vi den barnehagen som passer ditt behov.

 

1. Vi har den lille intime og landlige Solbakken Naturbarnehage som benytter naturen aktivt.

2. Vi har Trolltangen Naturbarnehage som ligger fantastisk og sentralt til i Remmendalen.

3. Og er du opptatt av å gi ditt barn en kulturell start på livet med teater, kunst, litteratur og musikk da skal du velge Asak Kulturbarnehage på Nybo.

4. Vil du at ditt barn får plass i Haldens mest moderne barnehage som ligger svært sentralt i Halden sentrum med utsikt til Tista og Iddefjorden så skal du søke på Høvleriet Barnehage.

5. Vil har også en naturbarnehage på en liten gård med høner. Denne ligger sentralt ved boligområdene Brekkerød og Stenrød; Skogkanten Dyr & Naturbarnehage.

Tdm Barnehager er det komplette alternativet.

Søknadsfrist er 1. Mars og da skal det sendes et felles skjema for alle barnehagene i Halden. Husk da å prioriter våre barnehager først. Hvis du søker ellers i året fyller du bare inn en barnehage.

Digitalt søknadskjema ligger her:

https://www.halden.kommune.no/tjenester/undervisning-og-oppvekst/barnehage/sok-om-barnehageplass/