Kontakt

Vi mangler for øyeblikket kartdata for denne barnehagen.

Kontakt

Felles telefonnummer til vårt sentralbord er: 69182070– her når du den enkelte barnehage.

 

Høvleriet Barnehage
Peder Ankersgate 18, 1771 Halden
Mobil daglig leder Tomas Andresen: 92255313
Mail: hovleriet@tdmbarnehager.no

 

Asak Kulturbarnehage
Heiderødveien 3 1791 Tistedal
Mobil daglig leder Therese Leet Vist: 90792823
Mail: asak@tdmbarnehager.no
Solbakken Naturbarnehage
Rute 503 Karlsholm 1765 Halden
Mobil daglig leder Torkil Sire Andersen: 92603104
Mail: torkil@tdmbarnehager.no
Trolltangen Naturbarnehage
Blomsterveien 6 1781 Halden
Mobil daglig leder: Stein Henriksen 95856506
Mail: trolltangen@tdmbarnehager.no

 

Skogkanten Dyr & Naturbarnehage
Lerdalsveien 16, 1781 Halden
Mobil daglig leder Linda Wagenknecht
Olsen: 48222230
Mail: linda@tdmbarnehager.no

 

Alfheim Barnehage
Dyrendalsveien 45, 1778 Halden
Mobil daglig leder Monika Borge Olsen:
41901922

Mail: monika@tdmbarnehager.no

Administristrasjon:

Tdm Barnehager AS
Peder Ankersgate 18 1771 Halden

Faktura/økonomiansvarlig: Turid Jonsdottir Tlf 90773355
Mail: turid@tdmbarnehager.no

Daglig leder Tormod  Meyer: 90857172
Mail: tormod@tdmbarnehager.no

Besøksadresse

Høvleriet Barnehage AS
Peder Ankersgate 18
1771 Halden

Postadresse

Høvleriet Barnehage AS
Peder Ankersgate 18
1771 Halden

Telefon

Mobiltelefon:922 55 313
Smia:401 05 142
Flisa:401 07 629
Saga:404 74 592
Tømmerstokken:982 80 994
Høvelen:404 69 375

Daglig leder

Tomas Andresen
Tlf: 922 55 313
E-post: tomas@tdmbarnehager.no