Høvelen

Hei og velkommen til oss på Høvelen!

Høvelen er en storbarnsbase med totalt 21 plasser i alderen 2-4 år. Vi arbeider for å skape trygget og gode relasjoner til barn og foreldre. Høvelen har to pedagoger, tre fagarbeidere/assistenter & en ressursassistent. 

På Høvelen legger vi til rette for at barna skal få medvirke og ha innflytelse på egen barnehagehverdag. Vi deler mye i mindre grupper, og samarbeider tett med Saga, særlig i utetid.

På Høvelen har vi fokus på lekens egenverdi, sosial kompetanse, språk og kommunikasjon. Vi har daglige eventyrstunder, og bruker verktøy som snakkepakken, konkreter, finmotoriske aktivteter og jobber med mye språkstimulerende aktviteter ukentlig. Vi benytter også gymsal og nærmiljøet vårt turgrupper. I tillegg har vi jevnlige matgrupper og formingsaktiviteter gjennom uken sammen med barna. 

Hilsen oss på Høvelen

Silje (pedagogisk leder), Andrea (barnehagelærer) Anette (fagarbeider), Karolina (Assistent), Kristine (Assistent), Sara (ressursassistent).

 

Direkte telefonnummer til basen er: 40469375