Høvelen

Hei og velkommen til oss på Høvelen!

Høvelen er en storbarnsbase med totalt 27 plasser i alderen 3-5 år. Vi arbeider for å skape trygget og gode relasjoner til barn og foreldre.

På Høvelen møter dere tilstedeværende voksne, som legger til rette for at barna skal få medvirke og ha innflytelse på egen barnehagehverdag. Vi deler mye i mindre grupper, både innad på avdelingen - samt på tvers av huset. Vi har faste aldersinndelte gruppedager ila uken, og samarbeider nært med Saga. Vi Høvelen har vi fokus på lekens egenverdi, sosial kompetanse, språk, og kommunikasjon.

Vi bruker verktøy som snakkepakken, konkreter, bilder og tegn til tale, iPad, Smartboard i det daglige med barna. 

 Hilsen oss på Høvelen

Silje D, Silje E, Nesrin, Lene & Oda

Direkte telefonnummer til basen er: 40469375

 

Foreldrerepresentant er Andrine, mor til Leonora

Vara er Ingerid, mor til Astrid