Høvelen

Hei og velkommen til oss på Høvelen!

Høvelen er en storbarnsbase med totalt 24 plasser i alderen 2-4 år. Vi arbeider for å skape trygget og gode relasjoner til barn og foreldre.

På Høvelen legger vi til rette for at barna skal få medvirke og ha innflytelse på egen barnehagehverdag. Vi deler mye i mindre grupper, og samarbeider tett med Saga. 

På Høvelen har vi fokus på lekens egenverdi, sosial kompetanse, språk, og kommunikasjon.

Vi bruker verktøy som snakkepakken, konkreter, finmotoriske aktivteter og jobber med mye språkstimulerende aktviteter ukentlig. Vi benytter også gymsal og nærmiljøet vårt på aldersinndelte turgrupper.

Hilsen oss på Høvelen

Silje, Anette, Camilla & Rebecca

 

Direkte telefonnummer til basen er: 40469375