Smia

Hei og velkommen til Smia!

Vi er en småbarnsbase med 14 barn i alderen 0-3 år. Vi på Smia vet hvor viktig det er med tilknytning og trygghet for små barn som skal begynne i barnehagen. Derfor vil tilstedeværende voksne sørge for trygge barn og foreldre. Gjennom barnehageåret blir hverdagen formet sammen med barna. Vi har noen planer og retningslinjer vi følger, men barna skal få medvirke hvor veien går. Vi følger barnas utvikling og tilpasser utfordringer slik at det vil få en naturlig og utviklende progresjon.

Vi har en flott barnehage hvor hverdagen gir oss mulighet til å utfolde oss i forskjellig miljø. Gymsal, vannrom, stort fellesrom og flott uteområde gir oss mange utfordringer. Vi har turdag hver uke hvor vi går på tur i nærområdet. Flotte Rød Herregård, kyststien og bymiljøet blir ofte besøkt.

Dagene på Smia inneholder lek, motorikk, sang, musikk, glede, humor, frihet og mye mye mer!

Velkommen til oss!

De ansette på basen er: Karine, Anne-Marte, Camilla og Hilde

Direkte telefonnummer til basen er: 40105142

Foreldrerepresentant er Jordi, far til Noelia

Vara er Mia Cecilie, mor til Livia