Smia

Hei og velkommen til Smia og Flisa

Smia og Flisa er Høvleriet barnehages småbarnsbaser. Vi har 15 barn per avdeling i alderen 0-3 år og er tilsammen 10 voksne. Vi har et tett samarbeid på tvers av basene og jobber med de samme temaene, samt at vi har de samme rutinene. 

Vi vet hvor viktig det er med tilknytning og trygghet for små barn som skal begynne i barnehagen, derfor har vi stort fokus på samarbeid og tilstedeværende voksne som sørger for trygge rammer rundt barn og foreldre. Vi bruker god tid på tilvenning og tilpasser den første tiden i barnehagen etter hvert barns behov. Foreldresamarbeid og kommunikasjon er noe i jobber aktivt med, slik at vi sammen kan skape den beste hverdagen for akuratt deres barn.

Gjennom barnehageåret blir hverdagen formet sammen med barna, vi legger noen rettningslinjer men barna får i stor grad medvirke hvor veien skal gå. Vi følger barnas utvikling og tilpasser utfordringer slik at de får en naturlig og utvikliende progresjon.  

Barnehagen ble bygget i 2014, og er et topp morderne bygg med mange muligheter til å utfolde oss i forskjellige miljøer; gymsal, vannrom, stort fellesrom og flotte uteområder gir oss mange muligheter til å utforske og prøve ut nyt ting. 

Vi har turdag to ganger i uken hvor i går på turer i nærområdet. Rød Herregård, kyststien, brygga og bymiljøet blir ofte besøkt. Turene tilpasser vi ut i fra barnas alder og interesse, de eldste på basene (spirene) går ofte noe lengre turer enn de yngste (årringene). Årringene bruker også barnehagens "bussvogner" for å lettere kunne komme seg til ulike destinasjoner vi kan leke og utforske sammen. 

Samarbeidet mellom basene er nøye gjennomtenkt og vi ser at dette skaper større trygghet og stabilitet ved feks fravær av de faste voksne. Vennskap på tvers av basene er også noe vi ser og drar nytte av når barna skal over på stor avdeling. Dette skjer det året barnet fyller 3 år. 

Basene har stort fokus på språk og har 1-2 ganger i uken språkgruppe for spirene. I denne tiden spiller vi spill, leser bøker, dramatiserer med konkreter og lærer oss nye ting. Barna er aktivdeltagende og vi ser at dette er noe barna gleder seg til. Årringene har i denne tiden sangsamling som er tilpasset deres alder og utvikling, dette er "startgropa" for den begynnende språkutviklingen. 

Høvleriet barnehage og smia har samarbeid med høgskolen i østfold og tar i mot barnehagelærerstudenter gjennom høst og vår semesteret. Dette gir mye ny kunnskap til oss ansatte, samt nye erfaringer og opplevelser for barna. 

Velkommen til oss!

De ansette på basen er:

Smia: Anne-Tone - Pedagogisk leder, Anne-Marthe - Barnehagelærer, Hilde - assistent, Vanessa - fagrbeider og May-Irene - fagarbeider.

Flisa: Linn Marie - pedagogisk leder, Sarah - Barnehagelærer, Cathrine - assistent, Lise - assistent, Weronica - assistent.  

Direkte telefonnummer til basen er: 40105142