Saga

Hei og velkommen til Saga

Hos oss har vi 18 barn mellom 2 og 4 år. Gjennom uka har vi flere faste aktiviteter som gymsal, yoga, vannlek, tur, matlaging og aldersinndelte grupper der vi blant annet jobber med ulike temaer og prosjekter. Våre satsningsområder er språk og kommunikasjon, kropp, bevegelse og helse og livsmestring. I vårt arbeid med språk er språkverktøyet "snakkepakken" en stor del av arbeidet vårt. Ut over dette har selvfølgelig leken en viktig plass, og vi jobber kontinuerlig for å gi leken gode rammer og blomstringsforhold. Vi er opptatt av at alle barn skal føle seg sett og hørt hos oss, dette oppnår vi blant annet gjennom tilstedeværende voksne som har barna i fokus. Vi jobber også for å fremme barnas selvstendighet i hverdagssituasjoner, blant annet ved å la barna få tid og motivasjon til å prøve selv.

Hilsen Rebecca, Hanne, Linn & Illknur

Direkte telefonnummer til basen er: 40474592