Saga

Hei og velkommen til Saga

Hos oss har vi 25 plasser for barn mellom 2 og 4 år. Gjennom uka har vi flere faste aktiviteter som gym, vannlek, tur, matlaging og aldersinndelte grupper der vi blant annet jobber med ulike temaer og prosjekter. Vi er også ute hver dag. Ut over dette har selvfølgelig leken en viktig plass, og vi jobber kontinuerlig for å gi leken gode rammer og blomstringsforhold. Vi er opptatt av at alle barn skal føle seg sett og hørt hos oss, dette oppnår vi blant annet gjennom tilstedeværende voksne som har barna i fokus. Vi jobber også for å fremme barnas selvstendighet i hverdagssituasjoner, blant annet ved å la barna få tid og motivasjon til å prøve selv.

Hilsen Anne-Beathe, Andrea, Linn, Heidi og Camilla.

Direkte telefonnummer til basen er: 40474592