Flisa

Hei og velkommen til oss!

Flisa er en småbarnsbase med plass til 14 barn i alderen 0-3 år. På Flisa arbeider vi for å skape trygghet for små mennesker i starten av barnehagelivet. Vi er tilstede sammen med barna og skaper sammen en spennende hverdag med lek og læring inne og ute.

Vi har ekstra fokus på språk, kommunikasjon og sosial kompetanse blant de minste, og bruker verktøy som snakkepakken og tegn til tale.

Hilsen Flisa gjengen

Linn-Marie, Sarah-Christin, Jenny og Lise.

Direkte telefonnummer til basen er: 40107629

Foreldrerepresentant er Liv Grethe, mor til Lea Emilie

Vara er Ida Cecilie, mor til Emily Alys