Tømmerstokken

På Tømmerstokken er vi 28 barn, og i 2021- 2022 har alle barna her sitt siste år i barnehagen, etter det er det skolen som venter.
Gjennom uken har vi faste aktiviteter som turer, førskoleklubb, gymsal og lekegrupper for å nevne noe. Ved å ha en aldershomogen gruppe har vi gode muligheter til å tilby et godt tilpasset opplegg, og gjennom en lekende tilnærming blir barna litt kjent med den nye hverdagen som venter dem på skolen. Målet er å skape sammenheng og en god overgang, men uten å flytte skolen inn i barnehagen. I tillegg har lek, vennskap og sosial kompetanse et stort fokus hos oss. 

De ansatte på basen er Lene E, Emily, Lene, Tina og Cecilia.

Direkte telefonnummer til basen er: 45846231