Tømmerstokken

På Tømmerstokken er vi 19 barn i 2023- 2024. Her har barna sitt siste år i barnehagen før det er skolen som venter. 


Gjennom uken har vi faste aktiviteter som tur, førskoleklubb, gymsal, yoba,forming og lekegrupper, for å nevne noe. Ved å ha en aldershomogen gruppe har vi gode muligheter til å tilby et godt tilpasset opplegg, og gjennom en lekende tilnærming blir barna litt kjent med den nye hverdagen som venter dem på skolen. Målet er å skape sammenheng og en god overgang, men uten å flytte skolen inn i barnehagen. I tillegg har lek, vennskap og sosial kompetanse et stort fokus hos oss. Vi har et skoleforberedende år full av lek og moro. 

De ansatte på basen er  Lene (fagarbeider), Tina (fagarbeider) og Emily (pedagogisk leder). 

Direkte telefonnummer til basen er: 45846231