Tømmerstokken

Tømmerstokken er en avdeling for barn i alderen 1-4 år.

Avdelingen er tilrettelagt for fysisk aktivitet med en gymsal i midten, samt lek som stimulerer barnas sanser og fysisk utvikling. I tillegg til gymsal kan vi også tilby vårt helt egne badebasseng hvor store og små barn kan slappe av eller ha vannlek.

Dagene på Tømmerstokken styres i stor grad av barnas ulike behov. Vi er en aktiv gjeng som liker alt fra å slappe av i sofaen med en bok eller IPAD, til å være ute i naturens omgivelser. Vi ønsker å legge til rette for at barna hele  tiden skal oppleve frihet og glede i et positivt miljø.

I tillegg til aktiviteter i barnehagen bruker vi aktivt nærmiljøet rundt oss. Vi går blant annet turer til Busterudparken,  Rød Herregård,  Remmendalen, langs kysten, brannstasjonen og til biblioteket.

De ansatte på basen er Anne-Beathe, Hanne, Heidi og Camilla.

Direkte telefonnummer til basen er: 45846231