Nyhetsarkiv

  • Velkommen til nytt barnehageår!

    Vi ønsker nye og gamle familier velkommen til nytt barnehageår her i Høvleriet Barnehage. Nytt av året er at vi har 3 småbarnsavdelinger og 2 storebarnsavdelinger. Småbarnsavdelingene heter Smia, Flisa og Tømmerstokken, mens de største barna går på Høvelen og Saga. Vi vil å år jobbe mer og mer i aldershomogene grupper på tvers av huset for å sikre at alle barn for opplegg og aktiviteter tilpasset sin alder og sitt nivå. Mer informasjon om dette og alt annet vi skal gjøre i året som kommer vil bli gitt på foreldremøtene i september.

  • TDM BARNEHAGER HAR BLITT TATT UT TIL Å DELTA I BARNEHAGEBASERT KOMPETANSEUTVIKLING

    TDM BARNEHAGER HAR BLITT PRIORITERT AV SAMARBEIDSFORUMET I VIKEN TIL Å DELTA I BARNEHAGEBASERT KOMPETANSEUTVIKLING. VI LEVERTE EN VELSKREVET SØKNAD I MARS OM HVA VI ØNSKET Å JOBBE MED FOR AT VI SKAL KUNNE DRIVE ENDA BEDRE BARNEHAGER I FREMTIDEN. VI GLEDER OSS TIL SAMARBEIDET MED HØGSKOLEN I ØSTFOLD.

  • Vi starter med PBL KIDPLAN

    TDM BARNEHAGER INNFØRER PBL KIDPLAN MANDAG 14. JANUAR 2019