Velkommen til nytt barnehageår!

Vi ønsker nye og gamle familier velkommen til nytt barnehageår her i Høvleriet Barnehage. Nytt av året er at vi har 3 småbarnsavdelinger og 2 storebarnsavdelinger. Småbarnsavdelingene heter Smia, Flisa og Tømmerstokken, mens de største barna går på Høvelen og Saga. Vi vil å år jobbe mer og mer i aldershomogene grupper på tvers av huset for å sikre at alle barn for opplegg og aktiviteter tilpasset sin alder og sitt nivå. Mer informasjon om dette og alt annet vi skal gjøre i året som kommer vil bli gitt på foreldremøtene i september.